Verksamhetsidé

Vi arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsverksamhet på uppdrag av våra medlemmar. Vi informerar, påverkar och utför försäkringsnära tjänster.

Genom att hämta styrka ur samarbetet inom Svensk Försäkring i Samverkan uppnår varje enskild organisation en hög intern effektivitet och en ökad medlemsnytta.

Detta sker genom utnyttjande av gemensamma resurser och funktioner såsom lokaler och administration och genom att tillvarata medarbetarnas samlade kompetens.

Våra kärnvärden är professionalism, öppenhet och samverkan.