Svensk Försäkring i Samverkan

Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS) bildades vid årsskiftet 2005/2006 för att i en koncernliknande organisation fördjupa och bredda samverkan i organisationer som jobbar med försäkringsbranschen som uppdragsgivare.

De samverkande organisationernas medlemskretsar är inte identiska och uppgifterna tangerar varandra, men skiljer sig åt. De samarbetande organisationerna verkar under egen identitet, men hämtar styrka ur samarbetet. Svensk Försäkring i Samverkan är vårt samlingsbegrepp för detta samarbete.