Svensk Försäkring i Samverkan

Inom Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS) samlas fjorton organisationer som alla jobbar med försäkringsbranschen som uppdragsgivare.

Våra organisationer verkar under egen identitet och arbetar med olika uppgifter, men hämtar styrka ur samarbetet.

Genom sina olika uppdrag skapar organisationerna inom SFIS nytta för många – konsumenter, försäkringsbranschen och samhället i stort.

Organisationer

I Svensk Försäkring i Samverkan ingår följande organisationer: