Webbplatsen använder sig endast av nödvändiga cookies/kakor som krävs för att webbplatsen ska fungera. Läs mer om hur vi hanterar cookies/kakor.

Ok

Om oss

Inom Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS) samlas fjorton olika organisationer som alla arbetar på uppdrag av försäkringsbranschen.

Våra organisationers medlemskretsar är inte identiska och vi arbetar med olika uppgifter som ändå berör varandra. Våra olika uppdrag rör områden som är till nytta för konsumenter, försäkringsbranschen och samhället i stort.

Varje organisation verkar under egen identitet men hämtar styrka ur samarbetet. På så vis bidrar samarbetet till en högre effektivitet i varje enskild organisation och en ökad nytta för försäkringsbranschen.

SFIS arbetar för goda förutsättningar för den svenska försäkringsbranschen genom att tillhandahålla branschgemensamma tjänster på ett effektivt sätt.

Försäkringsbranschen fyller en viktig funktion i samhällsekonomin och organisationerna inom SFIS har många kontaktytor såväl i Sverige som internationellt. Det gäller bland annat myndigheter, arbetsmarknadens parter, regering och riksdag samt EU-institutionerna.

Inom SFIS samverkar vi genom såväl utbyte av medarbetares expertkunskaper som genom utnyttjande av gemensamma resurser och funktioner som lokaler, administration och IT-verksamhet.

Totalt arbetar drygt 200 personer inom SFIS.

Om organisationerna som ingår i SFIS

Svensk Försäkring arbetar brett med expertkunskap och påverkan för att åstadkomma goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsbolagen och stärka förtroendet för branschen. Inom ramen för Svensk Försäkring samverkar branschen i olika former av självreglering och för att ta fram standarder av olika slag. I händelse av kris eller allvarlig händelse i samhället har Svensk Försäkring en viktig roll att spela.

Min Pension ger en samlad bild av individers pension, Fullmaktskollen hanterar fullmakter och S4I utvecklar elektroniska standarder. Fullmaktskollen och S4I ägs av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Inom ramen för Larmtjänst och Gemensamt Skadeanmälningsregister bekämpas bland annat bedrägerier.

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) tar ut den lagstadgade trafikförsäkringsavgiften av ägare till oförsäkrade motorfordon. TFF reglerar också skador som orsakats av oförsäkrade, okända eller utländska fordon. Patientförsäkringsföreningen hanterar skador som uppkommit hos oförsäkrade vårdgivare.

Inom ramen för SFIS finns också försäkringsbranschens nämnder: Trafikskadenämnden, Patientskadenämnden och Svensk Försäkrings Nämnder. Hit kan personer som drabbats av skada vända sig om de inte är nöjda med försäkringsbolagens beslut. Svensk Försäkrings Nämnder hanterar även andra typer av försäkringsrelaterade tvister.

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) sluter kollektivavtal för försäkringsbranschen. FAO erbjuder också ett brett utbud av kurser och seminarier, vilket även Svenska Försäkringsföreningen gör.

Här kan du läsa mer om de olika organisationerna som ingår i SFIS.

SFIS verksamhetsidé

Vi arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsverksamhet på uppdrag av våra medlemmar. Vi informerar, påverkar och utför försäkringsnära tjänster.

Genom att hämta styrka ur samarbetet inom Svensk Försäkring i Samverkan uppnår varje enskild organisation en hög intern effektivitet och en ökad medlemsnytta.

Detta sker genom utnyttjande av gemensamma resurser och funktioner såsom lokaler och administration och genom att tillvarata medarbetarnas samlade kompetens.

Våra kärnvärden är professionalism, öppenhet och samverkan.